Innebandyspelaren

 

Kursens syfte

Kursen syftar till att tränaren skall kunna ansvara för och genomföra prestationsutvecklande teknikträning med sin målgrupp inom innebandyn.


 

Förkunskapskrav

Godkänd på Grundutbildningen för junior- och seniortränare (webbaserad). Deltagaren måste också vara aktiv tränare i ett lag eftersom upplägget på kursen förutsätter praktisk övning av de teoretiska inslagen. 


 

Lärandemål

Deltagaren ska:

- kunna ge en teoretisk förklaring på hur motorisk inlärning går till och på det sättet skapa en grund för spelarnas tekniska utveckling/inlärning.

- kunna instruera i innebandytekniska moment utifrån didaktiska perspektiv och synsätt.

- kunna genomföra en inkluderande individ- och nivåanpassad teknikträning i gruppmiljö.

- kunna skapa en metod för att säkerställa övningars svårighetsgrad och med hjälp av denna göra individerna i laget medvetna om vad deliberate practice innebär.

- kunna analysera lagets tekniska styrkor och svagheter på individnivå i träningsmiljö.

- på ett vetenskapligt sätt kunna analysera hur effektiv träningen är tidsmässigt.


 

Uppgifter och litteratur

Deltagaren erhåller via post litteraturen som krävs för kursen vid utbildningsstarten. Deltagaren får då också tillgång till webbverktyget där uppgifter för kursen erhålls. I webbverktyget kommer deltagaren i kontakt med kursledaren som stöd i arbetet innan den fysiska träffen.


 

Tidsåtgång

Kursen omfattar 100 timmar i pågår i tre månader. Den fysiska träffen som ligger i mitten av kursen utgör 20 timmar. 40 timmar utgörs av det tränarskap som deltagaren genomför i sin dagliga verksamhet, d v s planeringsarbete, träningar, matcher m m. Övrig tid består av läsning i kurslitteraturen (ca 400 sidor) samt uppgifter och examinationer.


Kontaktperson: Joakim Bååth

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>