Spelsystemet

 

Kursens syfte

Kursen syftar till att tränaren skall kunna ansvara för och genomföra prestationsutvecklande taktikträning med sin målgrupp inom innebandyn.


 

Förkunskapskrav

Godkänd på Grundutbildningen för junior- och seniortränare (webbaserad). Deltagaren måste också vara aktiv tränare i ett lag eftersom upplägget på kursen förutsätter praktisk övning av de teoretiska inslagen. 


 

Lärandemål

Deltagaren ska:

- känna till alla taktiska begrepp som innebandyn använder sig av.

- kunna skapa en spelbok.

- kunna instruera i innebandytaktiska moment, innehållande begreppet spelförståelse, utifrån didaktiska perspektiv och synsätt.

- kunna genomföra en inkluderande individ- och nivåanpassad taktikträning i gruppmiljö.

- ha genomfört ett individuellt samtal och skapat en utvecklingsplan för en spelares taktiska färdigheter.

- kunna sammanställa data och analysera sitt eget lags användning av taktiska moment, på träning och i match.

- kunna implementera tävlingslika moment i träningen som utvecklar taktiska färdigheter.


 

Uppgifter och litteratur

Deltagaren erhåller via post litteraturen som krävs för kursen vid utbildningsstarten. Deltagaren får då också tillgång till webbverktyget där uppgifter för kursen erhålls. I webbverktyget kommer deltagaren i kontakt med kursledaren som stöd i arbetet innan den fysiska träffen.


 

Tidsåtgång

Kursen omfattar 100 timmar i pågår i tre månader. Den fysiska träffen som ligger i mitten av kursen utgör 20 timmar. 40 timmar utgörs av det tränarskap som deltagaren genomför i sin dagliga verksamhet, d v s planeringsarbete, träningar, matcher m m. Övrig tid består av läsning i kurslitteraturen (ca 400 sidor) samt uppgifter och examinationer.


Kontaktperson: Joakim Bååth

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>