Högskolor & Universitet


Ett tydligt bevis på ett fortsatt stort intresse för innebandyn, och för innebandyns tydliga roll som etablerad idrott, är att det sker en ständig en ökning i SIBF:s kontakter med högskolor och universitet, framför allt vad gäller antalet studerande på C- och D-nivå som vill beröra innebandyn i sina uppsatser.

SIBF strävar efter utökat samarbete med såväl lärosäten som med enskilda studenter som är intresserade av innebandy, och vi försöker hjälpa den som vill komma i kontakt med oss inför sitt uppsatsskrivande. Generellt kan sägas att SIBF i första hand kan underlätta en del nödvändiga kontakter, t.ex. gentemot landslagen eller förbundskaptenerna, för att förenkla olika former av undersökningar och vetenskapliga uppsatser. Det kan också handla om att hjälpa till med porto- eller resekostnader i samband med enkäter och intervjuer, eller att säkerställa en hög svarsfrekvens inom en särskild undersökningsgrupp genom att göra deltagande i undersökningen obligatoriskt för våra olika aktörer.

Normalt stödjer SIBF studenter på C- & D-nivå, och om du är intresserad av att ha med innebandyn på ett hörn i ditt uppsatsskrivande på den nivån är du välkommen att kontakta oss. Ibland har vi bra förslag på uppsatsområden, men vi är lika glada att du har en idé och vill samarbeta med oss. Särskilt intresserad av dig är vi om du representerar ett område som traditionellt inte anses ha idrottskoppling, såsom statsvetenskap, nationalekonomi eller inom humaniora.


Kontaktperson: Anders Jonsson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>