Ladda ner

Svenska Innebandyförbundets styrelse


Tomas Engholm,
Ordförande

Märit Bergendahl, 
vice ordförande

Martin Klabere (fd Wolmhed),
sekreterare

Klas Hedlund,
ledamot

Victoria Wikström,
ledamot

Helen Sundström Hetta,
kassör

Göran Harnesk,
adjungerad

Krister Azelius,
ledamot

 
L O G O T Y P E R
Läs mer här om innebandyns grafiska profil

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>