2013-09-10 09:30

Så var förbundsdomarkursen på Bosön

Helgen 23 till 25 augusti avhölls den årliga förbundsdomarkursen på Bosön. Totalt genomförde 123 domare och 11 instruktörer olika teoretiska och praktiska moment.

Nytt för i år var att regel- och fystesterna lyfts bort från kursen, vilket innebar att kursinnehållet på Bosön blev mer fokuserat på teori & praktik. Regel- och fystester genomförs istället vid separata tillfällen.

Alla SSL-domare samlades under fredagen och för de övriga domarna började kursaktiviteterna först på lördagen. Klockan 13 på lördagen hölls en tyst minut för Klas Pettersson som även i domarkretsar var en omtyckt och uppskattad person.

Temat baserades på rörelse och placering för domarna, vilket innebar att det praktiska momentet var en stor del i kursen. SIBF:s ledning för domarna valde också att spinna vidare på förra årets fokus kring domarnas utvecklingssamtal med respektive domarcoach.

- Svensk Innebandy tror mycket på att domarens eget ansvar för sin utveckling kan bli mer effektiv om det bereds möjlighet för en kontinuerlig dialog med sin coach. Förbundsdomarkursen blir därför ett naturligt avstamp för den kommande säsongen där den individuella utvecklingen får den röda tråd som domarna behöver, säger Johan Olsson, ansvarig för domarfrågor.

Samtliga deltagare på förbundsdomarkursen fotograferades inför säsongen. Av SIBF:s förbundsdomare var det fem stycken som inte kunde delta på Bosön. Därmed är det totala antalet förbundsdomare i SIBF:s regi säsongen 2013/14 uppe i 127 stycken.


Kontaktperson: Johan Olsson
Författare: Daniel Karlsson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>