2013-09-28 08:00

Beslut från Juridiska Nämnden

Beslut i ärende: JN D13/14-02, Joakim Olsson, Storvreta IBK

Joakim Olsson, Storvreta IBK, anmäldes till bestraffning av Magnus Fantenberg, i egenskap av behörig företrädare för Svenska Innebandyförbundet, då det kommit kansliet till kännedom om att Joakim Olsson deltagit i träningsmatch under pågående avstängning (Storvreta IBK - AIK IBF, Capri Sonne Cup, den 7 september 2013).

Joakim Olsson var sedan ett tidigare beslut avstängd fr.o.m. 1 september t.o.m. 22 september 2013. Avstängningen avsåg all innebandy och gällde deltagande i tävling/uppvisning.

Svenska Innebandyförbundets Juridiska Nämnd (JN) anser i sitt beslut att varje idrottsutövare och berörd förening har ett ansvar att förvissa sig om vad en avstängning enligt Riksidrottsförbundets stadgar innebär och omfattar. Joakim Olssons ursprungliga avstängning omfattade både tävling och uppvisning. Med uppvisning inom lagidrotter avses tränings-/vänskapsmatcher.

Den som, under tiden då han eller hon varit avstängd, har deltagit i tävling eller uppvisning bör i normalfallet ådömas bestraffning i form av avstängning. Det är enligt Riksidrottsnämnden (RIN) praxis att avstängningens längd skall bestämmas i enlighet med det ursprungliga beslutet. Den avstängning som Joakim Olsson sedan tidigare ådömdes motsvarande en tid om tre veckor (1 september – 22 september 2013).

JN beslutade därför, i linje med Riksidrottsförbundets praxis, om följande straff för trots mot avstängningsbeslut:

- Avstängning fr.o.m. den 24 september t.o.m. den 15 oktober 2013. Avstängningen avser all innebandy och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

Tillämplig regel: 14 kap 2 § 4 punkten RF:s stadgar.


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>