2012-09-27 10:00

Fyra svenskar nomineras till Internationella Innebandyförbundet

I samband med VM i Schweiz i december håller Internationella Innebandyförbundet (IFF) val till sin styrelse och sina olika kommittéer. Till dessa har Svenska Innebandyförbundet (SIBF) nominerat fyra personer.

SIBF ska fortsätta att ta ett ansvar för innebandyns utveckling internationellt. Förbundsstyrelsen har därför beslutat om att nominera följande personer till IFF:s styrelse och kommittéer:

Tomas Eriksson, IFF-president
Martin Wolmhed, ledamot CB (IFF:s styrelse)
Lasse Granqvist, Appeal Committe
Linda Noppa, Disciplinary Committé

Eventuellt ytterligare nomineringar till övriga kommittéer kommer att göras vid Svenska Innebandyförbundets styrelsemöte i oktober.


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>