2013-09-11 13:30

Årsavgiften 2012

Samtliga innebandyföreningar ska betala en medlemsavgift (årsavgift) till Svenska Innebandyförbundet. Årsavgiften är fastställd av Förbundsmötet och är 1000 kr. Den ska betalas senast den 30 september 2012.


Information om årsavgiften

Samtliga innebandyföreningar ska betala en medlemsavgift (årsavgift) till Svenska Innebandyförbundet, årsavgiften är fastställd av Förbundsmötet och är 1000 kr.

Medlemskapet ger föreningen möjlighet att delta i den verksamhet som finns inom svensk innebandy samt möjlighet att söka både kommunala och statliga bidrag t.ex. lok-stöd.

Betald årsavgift gör också att föreningen omfattas av RF:s grundförsäkring.

Årsavgiften gäller per kalenderår vilket innebär att denna betalning avser avgiften för 2012.


Betalning

Föreningen får en faktura skickad till den adress som finns i IDA.

Betalningen, på 1000 kr, görs till Svenska Innebandyförbundets bankgiro 990-0580 eller plusgiro 23 67 14-2. Ange ”2012-Ert föreningsnummer” som referens.

Betalningen ska vara Svenska Innebandyförbundet tillhanda senast den 30 september 2012.

Vid utebliven betalning kan föreningen bli föremål för uteslutning.


Ytterligare information

Har Ni några frågor om årsavgiften eller betalningen av densamma, kontakta Åsa Hermanson, telefon 08-51 42 74 28 eller e-post ekonomi@innebandy.se.


Kontaktperson: Åsa Hermanson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>