2017-10-05 15:00

Beslut från Juridiska nämnden

Linus Henriksson, Pixbo Wallenstam IBK, bedöms ha gjort sig skyldig till våld och ådöms en avstängning från och med 3 oktober till och med 18 november 2017.

Gällande straffvärdet finner Juridska nämnden efter en samlad bedömning att Linus Henrikssons förseelse ska motsvara bestraffning i form av avstängning under viss tid motsvarande åtta (8) matcher, beräknat på det lag som han deltog i vid anmälningstillfället. 

Läs beslutet.


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>