2005-11-11 14:12

Spetsutbildning för elittränarutbildade

I samband med VM-finalhelgen, 26-28 maj 2006, kommer SIBF att hålla en spetsutbildning i Stockholm, öppen för samtliga som genomgått Elittränarutbildningen (ETU) 1994 - 2002.

Syftet med spetsutbildningen är bl.a. öka möjligheterna till ytterligare utbildning för de som är intresserade och att skapa en bas med välutbildade tränare som på olika sätt kan delta i diskussioner om utveckling av innebandyn. Spetsutbildningen ska återkomma en eller två gånger årligen, varje gång särskilt riktad till dem som genomgått ETU, vilket i dagsläget gäller fem ETU-omgångar och ca 80 tränare. När den nu pågående ETU:n är klar (augusti 2006) kommer det att vara ca 100 tränare som kan delta på framtida spetsutbildningar.

Innehållet på spetsutbildningen kommer den här gången att beröra fysträning, coachning och matchanalys, samt givetvis diskussioner mellan deltagarna och föreläsare på dessa områden. Utbildningen startar på fredag lunch och avslutas på lördag eftermiddag, biljetter till VM-semifinaler och VM-finalen ingår.

Deltagaravgiften är ej ännu fastställd eftersom den förändras efter antalet anmälda. Anmäl gärna ditt intresse snarast, innan definitiv anmälan kommer mer information att sändas till intresserade. Observera att man inte behöver vara verksam som tränare idag för att få delta, enda kravet är att man godkänts på SIBF:s ETU.

Är du intresserad av att veta mer om spetsutbildningen mejlar du anders.jonsson@innebandy.se. I ditt mejl kan du också ange om du vill se någon särskild föreläsare eller ett speciellt ämne som spetsutbildningen bör ha med.


Kontaktperson: Anders Jonsson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>