2012-03-16 14:45

Kallelse till SIBF:s Förbundsmöte

Förbundsmötet går av stapeln söndag den 17 juni 2012 i Solna. Senast den 31 mars kan medlemsförening eller SDF lämna in motion till Förbundsmötet. Till Förbundsmötet kallas SDF samt föreningar som spelade SSL och Elitserien 2011/12.

Valberedningen tar emot förslag till de valbara poster som finns; kontakta Valberedningens ordförande stephen.selindh@innebandy.se.

Läs mer om Förbundsmötet på www.innebandy.se/forbundsmotet. Denna sida uppdateras efterhand.


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>