2012-03-30 10:05

Hur mår elitklubbarna idag?

Projekt elitutveckling är nu inne på sin andra säsong, och har redovisats till SSL och Elitserien, och går nu vidare i nästa fas. I powerpointfilen (bilagd här) ser du vad syftet och utfallet i projektet just nu är.

– Genom analysen av de senaste två säsongerna har vi nu fått bra vetskap och kunskap om hur det är ställt i Elitserien och i SSL, säger Tomas Eriksson, projektledare på Svenska Innebandyförbundet.

– Vi känner att ”sjukdomsinsikten” hos alla parter, klubbar, ledare, vi på förbund och intresseorganisation, är god och en förutsättning för ”tillfrisknande” och att rätt åtgärder sätts in, fortsätter Tomas Eriksson.

– Vi ser som vårt huvudsakliga uppdrag att hjälpa klubbar och ledare med att höja lägstanivån och kompetensen, och detta sker nu genom föreningsbesök och att individuella utvecklingsplaner sjösätts, avslutar Tomas Eriksson.

Nästa vecka följer fler artiklar i ämnet projekt elitutveckling.


Bilaga: Projekt elitutveckling


Tidigare artiklar:
Skatterevision inom innebandy och projekt elitutveckling


Kontaktperson: Tomas Eriksson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>