2012-03-14 13:40

Beslut från Disciplingruppen

Svenska Innebandyförbundets disciplingrupp har fattat beslut i ärende 11/12-35, gällande spelaren Therese Strömberg i IBF Falun.

Efter den första kvartsfinalen mellan Djurgården och IBF Falun den 9 mars har en anmälan till bestraffning mot IBF Faluns Therese Strömberg inkommit.

Disciplingruppen konstaterar efter att ha tagit del av anmälan samt åberopad bevisning i form av videosekvens att Therese Strömberg skall stängas av under utredning.

Disciplingruppen beslutar med anledning av ovanstående anmälan att stänga av Therese Strömberg under utredning fr.o.m. 2012-03-13 från tävling, uppvisning och uppdrag gällande all innebandy administrerad och sanktionerad av Svenska Innebandyförbundet enligt Riksidrottsförbundets stadgar 14 kap. 13 §.


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>