2016-06-21 06:47

Västergötland ska öka kommunikationen


Foto: Per Wiklund

Västergötlands Innebandyförbund har känt sig missnöjt med kommunikationen med sina föreningar. Därför görs nu en satsning för att vända på det.
– Tanken är att besöka föreningarna och ha med sig frågeställningar, säger Dennis Jelse.

Både Västergötlands IBF:s kommunikation med föreningarna och föreningarnas kommunikation med Västergötlands IBF fungerar dåligt. Det gör att den föreningsutveckling och SIU-implementering som distriktet vill uppnå inte heller fungerar på ett bra sätt.

Nu görs en satsning för att vända trenden. Västergötland ska inom en snar framtid anställa en person för att öka sin synlighet hos föreningarna.

– Vi har inte haft den kontakt vi borde ha. Från vår sida har vi varit dåliga på att underhålla den kontakten. Och den kontakten är, förutom att man kan ringa och prata, en form av informationskontakt. Vi är inte alltid så bra på att ge föreningarna det vi vill. Vi skriver förvisso på hemsidan och vi har börjat så smått, för viktigare nyheter, att skicka ett mejl till alla föreningar, säger Västergötlands Dennis Jelse.

Tanken är nu att uppsökande verksamhet hos föreningarna ska öka. Västergötland vill veta vad föreningarna vill och har behov av. Att hinna med att träffa alla föreningar det första året kan bli tight, menar Jelse, men så många som möjligt är målet.

– Ja, tanken är att besöka föreningarna och ha med sig frågeställningar och information från oss. Innan man åker ut förbereder man besöket med att förklara för föreningen vad man vill prata om. Och vi skulle önska att de talar om för oss och förbereder sig så att det blir ett bra möte. Vi vill närma oss föreningarna, helt enkelt.

– Vi hoppas att vi med hjälp av den anställde ska komma föreningarna mycket närmare. Det ska inte vara föreningarna, en styrelse och ett kansli. Vi ska inte vara tre olika parter i ett distriktsförbund. Alla hör ihop. Det är ett och samma lag.


Författare: Anton Rosenblad

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>