2016-06-15 06:50

Småland satsar på organisation

 
Foto: Per Wiklund

Förening. Kunskap. Tävling. Spelare. Där har ni de fyra områden som täcker in Smålands Innebandyförbunds jobb med Svensk Innebandys Utvecklingsmodell.
- Det är föreningsbiten vi kommer jobba med allra mest den kommande säsongen, säger Thomas K:h Andersson och fortsätter:

- Vi vill göra föreningarna mottagliga för att jobba med och efter SIU-modellen men då krävs att det finns en organisation för det.

Tillsammans med Smålandsidrotten kommer de nu att gå samman och göra en kartläggning över hur det står till ute i föreningarna i dagsläget.
- Därefter kommer vi att jobba enskilt och i grupp med föreningarna utifrån deras unika behov. Bland annat vill vi kunna hjälpa föreningarna med organisationsskisser, rollbeskrivningar och andra mallar så deras startsträcka blir kortare. Vi tror det kommer bli svårt att jobba vidare med planerna av exempelvis rekrytering av ledare, spelare och domare utifrån SIU-filosofin om inte organisationen finns där.

Småland är ett stort distrikt och det ser olika ut i föreningarna, poängterar Andersson. Nu vill man höja den generella nivån och få en bra geografisk spridning.
- Vi ser att de som varit med i Svenska Innebandyförbundets föreningsutveckling står bra rustade organisatoriskt. Nu behöver vi nå ut till fler så att vi kan ta nästa steg. Vi kommer jobba aktivt med cirka femton föreningar från olika delar av Småland under det kommande året.

När det kommer till kunskapsdelen och utbildning av ledare kommer Småland fortsätta på inslagen väg – att åka ut med instruktörer och genomföra utbildningar på plats ute i föreningarna.
- På det sättet får vi fler utbildade ledare och dessutom blir det bättre diskussioner med förningarna när vi jobbar på det sättet.

Andersson berättar att man har jobbat så i närmare tio år. Och de positiva effekterna handlar inte bara om relationerna mellan enskilda föreningar och förbundet.
- Ofta går flera föreningar ihop för gemensamma utbildningstillfällen. Det underlättar för diskussioner dem emellan, vilket även spiller över på ett positivt sätt när de möts i matchsammanhang.

Imorgon presenteras Smålands spännande idéer kring tävling och spelarutveckling.

Tidigare texer om SIU:
Södermanland vill lyfta - genom SIU
Göteborgs IBF jobbar brett med SIU
Så ska Gästrikland sprida SIU-tänket
Ledarna ska drillas i Skåne
Innebandy hela livet i Skåne
Dalarnas IBF startar motionsinnebandy
Hälsingland satsar på SIU-certifiering
SIU-modellen fem år - det här har hänt
Debatten kring barns tävlande fortsätter
Så ska SIU-modellen genomsyra innebandyn
Distriktens långsiktiga SIU-projekt hyllas
"Certifierad förening" är Upplands framgångsrecept
Så skapas en "Certifierad förening"
Stockholms väg till SIU-anpassning
Nya seriesystemet möttes av ris och ros
"Vi är reko" blir Hallands slagord

 

 


Författare: Johanna Gratjova

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>