2016-06-12 06:33

Så ska Gästriklands IBF sprida SIU-tänket


Foto: Gästriklands IBF

Gästriklands Innebandyförbund blickar mot Uppland för att få inspiration om hur föreningsutveckling ska gå till. En egen modell av ”Certifierad förening” ska förhoppningsvis skapas.
– Framför allt ska vi skapa en medvetenhet om vad SIU betyder, säger Gästriklands Jakob Westerlund.

Upplands IBF har framgångsrikt sjösatt det långsiktiga SIU-projektet ”Certifierad förening”. Där ska föreningarna genomgå vissa förändringar för att bli mera SIU-anpassade och på så sätt behålla flera innebandyspelare.
Nu tittar Gästriklands IBF på ett liknande koncept.

– Framför allt ska vi skapa en medvetenhet om vad SIU betyder. Att få alla att förstå hur vi jobbar efter det. Vi tittar åt Upplands håll och deras certifieringsmodell. Vi får se om det är vår väg att gå eller om vi ska modifiera den och hitta något eget, säger Jakob Westerlund på Gästriklands IBF.

Westerlund har nyligen startat sitt arbete på GIBF och kommer snart att göra en nulägesanalys för att se vilka behov som finns hos föreningarna. Han ska titta på vad som redan nu görs bra i distriktet – och vad som kan göras bättre.

– Vi vill inte bara ha de stora klubbarna i staden, vi vill verka för alla föreningar. Varje enskild spelare ska få en större roll i innebandyn.

Ja, för Gästrikland handlar det om att ge flera alternativ till spelarna. Under den gånga säsongen genomfördes ett antal serieträffar där fokus har legat på att hjälpa föreningarna att starta innebandyskolor.

– De spelarna som kommer in ska få rätt benämning av SIU-modellen direkt. Föreningarna känner att det händer mycket. Det är mycket nytänkande överallt.

Westerlund tycker dock att SIU-modellen kan konkretiseras på ett antal punkter för att hjälpa föreningarna ytterligare. Bland annat behövs det bättre riktlinjer för hur man ska anamma modellen i praktiken, menar han.

– Men generellt är föreningarna positiva. Det uppstår många frågor kring toppning och laguttagningar. Där måste vi också jobba mycket med värderingar.

– Jag känner att det har fallit väl ut än så länge. Men det är mycket jobb kvar att göra. Det är viktigt att vi verkar som en serviceorganisation åt våra föreningar.


Författare: Anton Rosenblad

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>