2016-06-01 11:07

Riksidrottsförbundet hyllar SIU-modellen


Anders Wahlström, Riksidrottsförbundet. Foto: Anton Rosenblad

Anders Wahlström, ansvarig för barn- och ungdomsidrott på Riksidrottsförbundet, hyllar Svensk Innebandys Utvecklingsmodell. Men han ser också framtida utmaningar i implementeringen.
– Jag tror att mycket handlar om att bli ännu tydligare med att jobba med varför-frågan, säger han. 

Just nu befinner sig distriktsförbunden inom Svensk Innebandy i Visby för en tre dagar lång konferens. På plats finns också Anders Wahlström från RF. Under tisdagen föreläste han om var svensk idrott står i dag – och passade på att hylla Svensk Innebandy.

– Jag tycker att innebandyn gick i bräschen ganska rejält när man bland annat gjorde precis som fotbollen och ishockeyn nu också har gjort, när man skapade ett verktyg för en bättre ungdomsidrott. Bland annat genom att ta bort tabeller, säger han.

Svensk Innebandys Utvecklingsmodell, som nu har funnits i fem år, är ett verktyg som ska genomsyra hela innebandysverige. Och det är också något som gillas av Wahlström.

– Utmaningen nu är att få den implementerad och få distriktsförbunden och samtliga föreningar med alla dess ledare och föräldrar att förstå varför det står som det gör i den och varför man ska göra göra som den förordar. Det är en utmaning, säger Anders Wahlström och fortsätter:

– Tålamod är säkert ett nyckelord i det här jobbet. Ni är inte ett jättelitet förbund heller. Ni har många människor som behöver förstå varför för att man ska kunna leda i rätt riktning. Ofta är det enklare om man har en konstant massa människor. Men det är en ganska stor omsättning i vår idrottsrörelse, så man får nästan börja om årligen. Det är därför det är viktigt att jobba med strukturer som gör att det är lätt att göra rätt när man kommer in.

Vad kan innebandyn fortsätta utveckla?
– Jag tror mycket handlar om att bli ännu tydligare med att jobba med varför-frågan. Så att man kan agera själv och fatta kloka beslut. Man ska inte glömma bort de förtroendevalda. Där är det också stor omsättning. Det är många som kanske kommer in och har erfarenheter från sitt idrottande som barn och ungdom och tror att de är så det är. Men det vet vi att det ser annorlunda ut.

Följ konferensen i Visby under hashtagen #SDFkonferens i sociala medier.


Författare: Anton Rosenblad

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>