2016-06-01 11:01

Nationella kursledare träffades på Bosön

Samtidigt som Svensk innebandys organisationsledare på distriktsnivå träffades i helgen och samtalade om framtidsfrågor så träffade de nationella kursledarna på Bosön.

Där diskuterades frågeställningar kring Svensk innebandys Utvecklingsmodell och hur dessa omsätts i våra tränarutbildningar.

Teori blandades med praktik och alla moment handlade om att bidra till att vidareutveckla kompetens som stödjer atleter, innebandyspelare och människor. Slutmålet är att skapa förutsättningar för kul och utvecklande innebandy och livslångt idrottsintresse.


Författare: Anton Rosenblad

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>