2016-06-02 15:27

Lyckade konferenser i Visby för Svensk Innebandy


Svensk Innebandys personal på plats i Visby. Foto: Anton Rosenblad

Den senaste veckan har det genomförts två viktiga konferenser i Visby med syfte att föra Svensk Innebandy framåt.
– Jag kan konstatera att kommunikation är en nyckel i det framtida arbetet, säger Svensk Innebandys generalsekreterare Göran Harnesk.

Först med runt 70 förtroendevalda från distriktens styrelser där man kombinerade föreläsningar om organisationsteori, arbetsrättsfrågor och gymnastikförbundets utvecklingsresa med paneldebatter, workshops och gruppdiskussioner om Svensk Innebandys framtid.

Sedan anordnades en personalkonferens för över 70 anställda tjänstemän där fokus legat på kompetensutveckling. Det har varit redovisningar om nuläget och frågeställningar och diskussioner om hur vi för verksamheten framåt.

– Jag kan konstatera att kommunikation är en nyckel i det framtida arbetet som både vi som arbetar på våra förbundskanslier och alla som arbetar ute i våra distrikt behöver ta ansvar för, säger Svensk Innebandys generalsekreterare Göran Harnesk och fortsätter:

– Jag upplever det som en mycket bra vecka som fört oss alla samman och som ett steg i att utveckla Svensk Innebandy tillsammans.


Författare: Anton Rosenblad

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>