2016-06-25 06:04

Krav på SIU-utbildningar i Västmanland


Stefan Karlsson och Elmar Gudbrandsson. Foto: Västmanlands IBF

SIU-utbildningen Människan är i fokus i Västmanlands Innebandyförbund. Distriktet kräver nu att alla som står i båset har både grundutbildningen och Människan.
– Vi tror att Människan ger mer, säger Västmanlands IBF:s Stefan Karlsson.

Varje distriktsförbund ser över vad dess föreningar behöver för att implementera SIU-modellen och få flera spelare att vara kvar inom innebandyn. I Västmanland testade man först att ha utbildningar via förbundet. Men efter några år kände man att det inte fungerade som man ville.

– Utbildningarna blev inte av. Men då har vi gjort i år så att alla som står i båset i ungdomsserierna ska ha grundutbildningen och Människan. Alla i senior- och juniorserierna ska ha grundutbildningen år ett. År två ska de ha Människan, säger Stefan Karlsson och fortsätter:

– Vi tror att Människan ger mer. Det är där det brister i föreningarna. Satsar vi på Människan ser vi till att spelarna inte slutar.

VIBF har anställt Elmar Gudbrandsson som nu jobbar halvtid med utbildningar och SIU-modellen. Hans uppgift blir att applicera tänket i föreningarna. Nästa skede blir att skapa något sorts certifiering, men så långt har distriktet inte kommit ännu.


Författare: Anton Rosenblad

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>