2016-06-08 06:59

Innebandy hela livet i Skåne


Skåne IBF har bland annat träffat FC Cimrishamn. Foto: Skånes IBF

I Skåne ska man kunna spela innebandy hela livet. Det är målsättningen som Henrik Paulsson har haft framför sig sedan han anställdes som utvecklingskonsulent i oktober. Sedan dess har det hållits föreningsträffar för att initiera det långsiktiga arbetet som enligt Paulsson kommer att krävas.

- Första steget har handlat om kartläggning och vi har inledningsvis lyssnat mer än vad vi har pratat. Vi har sett hur styrelser och organisationer har jobbat med de här frågorna. Man har kommit olika långt men det finns ett stort intresse för att utvecklas, berättar han.

Hittills har man hunnit möta ett 30-tal föreningar och Paulsson understryker vikten av att arbetet utgår från verksamheten som pågår ute i föreningarna.

- Tanken är inte att vi på förbundsnivå ska skapa ett färdigt koncept som kan appliceras rakt av i alla föreningar. Idealet är att vi kan jobba som en katalysator. Vi vill att föreningarna ska göra detta själva på sikt och att vi ska finnas som ett stöd. Vi kan erbjuda kunskap och till exempel hjälpa till vid samverkansprojekt, förklarar han.

- Föreningsträffarna är en del av det här arbetet. Vi vill att spelare oavsett ålder och ambitionsnivå ska kunna spela på sin ort eller åtminstone i sin kommun och där är vi ganska långt ifrån i dagsläget.

Under säsongen 16/17 kommer en rad projekt påbörjas för att sträva mot målet: Innebandy hela livet. Och det är Människan som är i fokus, berättar Paulsson:

- De stora ledorden är långsiktighet och samverkan. Det vi kommer satsa mest på är Människan när det gäller våra utbildningar. Och det är viktigt att vi har en helhet. Vi måste ha både visionen att implementera SIU fullt ut och se till att det sker i praktiken.

På fredag kommer du kunna läsa om de projekt som är på gång i Skåne.

Tidigare texer om SIU:
Dalarnas IBF startar motionsinnebandy
Hälsingland satsar på SIU-certifiering
SIU-modellen fem år - det här har hänt
Debatten kring barns tävlande fortsätter
Så ska SIU-modellen genomsyra innebandyn
Distriktens långsiktiga SIU-projekt hyllas
"Certifierad förening" är Upplands framgångsrecept
Så skapas en "Certifierad förening"
Stockholms väg till SIU-anpassning
Nya seriesystemet möttes av ris och ros
"Vi är reko" blir Hallands slagord

 


Författare: Johanna Gratjova

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>