2016-06-17 06:42

Här är Värmlands SIU-pilotprojekt


Foto: Värmlands IBF

Värmlands IBF har anordnat ett pilotprojekt med två föreningar för att implementera Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) på rätt sätt. Och eftersom föreningarna ser olika ut lär sig förbundet själva mycket av arbetet.
– De här föreningarna ska kunna stöta och blöta delar av SIU i sin verksamhet och få chansen att upptäcka vad de kan jobba vidare med utifrån sina egna specifika förutsättningar och även hur de kan göra det arbetet, säger Värmlands IBF:s Sofia Carlsson.

Nordmarkens IBF och Karlskoga IBF har valt att ingå i ett pilotprojekt som Värmlands Innebandyförbund har skapat. Syftet är att implementera SIU-modellen, och genom de två föreningarnas jobb ska man kunna gå vidare och jobba på liknande sätt med flera föreningar i distriktet.

– De här föreningarna ska kunna stöta och blöta delar av SIU i sin verksamhet och få chansen att upptäcka vad de kan jobba vidare med utifrån sina egna specifika förutsättningar och även hur de kan göra det arbetet. Jag sitter med i föreningarnas arbete för att kunna få ihop de bitarna som vi anser är viktiga att jobba med för att få en bra grund för de andra föreningarna, säger Sofia Carlsson.

I pilotprojektet har man testat olika metoder till en början. Föreningarna skiljer sig nämligen ganska mycket åt när det gäller organisation och kultur.

– En förening har jobbat hårt med sina dokument, medan den andra är mer grön där. I Nordmarken har vi bland annat anordnat en SIU-dag där vi medvetet har visat att man kan nivåanpassa träningar för alla åldrar med hjälp av teknikmärken, säger Carlsson.

I Karlskoga har man å andra sidan haft bland annat en lunch-till-lunch-konferens med SISU där det börjades arbeta med en verksamhetsidé och policydokument, och frågan lyftes hur man kan implementera SIU.

Pilotprojektet sjösattes i november 2015. Sedan dess har föreningarna fått många ledare att gå flera utbildningar. Och Carlsson menar att det här är ett långsiktigt projekt. Det är inte något som kommer att vara klart när Nordmarken och Karlskoga känner sig färdiga. Då fortsätter det nämligen med resten av föreningarna i distriktet.

– För de här föreningarna nu har upplägget varit ganska öppet. Hela idén har varit att just se det som ett pilotprojekt, för att vi i nästa steg ska kunna sätta ramarna och bestämma vilka delar vi bör fokusera på när vi sjösätter satsningen i ett bredare perspektiv och involverar resten av de värmländska föreningarna.  


Författare: Anton Rosenblad

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>