2016-06-05 06:27

Hälsingland satsar på SIU-certifiering


Foto: Gästriklands IBF

Hälsingland har de senaste åren förlorat ett antal föreningar. Nu startar arbetet för att vända den trenden – genom Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU).
– Det måste få ta tid, säger Roger Collin.

Gästrikland och Hälsinglands Innebandyförbund jobbar nära varandra i flera frågor. Roger Collin, som jobbar på Gästriklands IBF, berättar att man nu ska se över hur föreningarna i Hälsingland mår. Ett arbete som ses som oerhört viktigt för innebandyns framtid i distriktet.

– Det som är på agendan är att göra en inventering hos respektive förening i Hälsingland, säger Roger Collin och fortsätter:

– Vi har börjat jobba med någon typ av certifiering för föreningarna, som Uppland har. Vi måste hitta vår egen väg, men först ska vi göra en nulägesanalys och se hur föreningarna mår. Vi behöver besöka alla och ha en löpande kontakt. Det kommer att ta hela hösten. Före jul ska vi ha besökt alla och gjort en analys på hur vi ska jobba.

Fokus kommer att ligga på vad föreningarna behöver för att implementera SIU-modellen. Man ska titta på vilka behov som finns och vad som behöver utvecklas i stort. Men Collin är väl medveten om att det kan se väldigt annorlunda ut i föreningarna.

– En förening kan ha kommit långt i dagsläget när det gäller den framtida certifieringen. Och det måste få ta tid också. Det får inte bli ett luftslott. Det måste bli något som föreningen kan stå bakom om det börjar blåsa.

Både Hälsingland och Gästrikland har haft en nedåtgående trend gällande antal föreningar i distrikten. Därför tycker Collin att det är extra viktigt att arbetet nu kommer i gång. Och han vet var man ska börja.

– Plattformen är, vad vi tror, det viktigaste. Plattformen är nummer ett, ledarutbildningar är nummer två. Grundutbildningarna och Människan kan bli ett krav för att lära sig att förstå hur individen fungerar i de olika föreningarna.

Tidigare texter om SIU:
SIU-modellen fem år - det här har hänt
Debatten kring barns tävlande fortsätter
Så ska SIU-modellen genomsyra innebandyn
Distriktens långsiktiga SIU-projekt hyllas
"Certifierad förening" är Upplands framgångsrecept
Så skapas en "Certifierad förening"
Stockholms väg till SIU-anpassning
Nya seriesystemet möttes av ris och ros
"Vi är reko" blir Hallands slagord


Författare: Anton Rosenblad

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>