2016-06-13 06:11

Göteborgs IBF jobbar brett med SIU


Foto: Per Wiklund

Göteborgs IBF jobbar brett med Svensk Innebandys Utvecklingsmodell. Här presenterar de tre (av många) olika projekt som ska gynna föreningsutvecklingen och skapa bättre förutsättningar för alla som vill spela innebandy – oavsett nivå.

Distriktsförbunden inom Svensk Innebandy hittar olika lösningar för att implementera Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU). I Göteborg jobbar man med flera olika spår samtidigt. Det kan låta som ett mastigt jobb, men det finns en tanke bakom det.

– Vi måste jobba brett om vi ska få in SIU-tänket på alla plan. SIU är jättefint paketerat, men det saknas vissa delar i plattformen. Framför allt vissa delar i utvecklingen hos föreningarna. Få föreningar har jobbat med handlingsplaner. Vi tar saker för givet som inte alls är så som de är i verkligheten, säger Jaana Gander på Göteborgs IBF.

Här är ett urval av vad Göteborg jobbar med, berättat av Ulf widell och Jaana Gander:

1. Spontaninnebandy
– Vi har startat spontaninnebandyträningar för tjejer som är 16 år och äldre. De ska när de kommer dit inte tillhöra någon förening. Vi har öppnat upp för 90 minuter i en hall under måndagar i april för att testa. Första gången kom det två tjejer. Andra gången var de runt åtta. I slutet var det tolv-tretton tjejer. Så det finns ett behov. Alla vill inte tillhöra en förening. De vill bara lira innebandy, motionera och hitta något socialt. Det måste vi också kunna erbjuda, säger Jaana Gander.

2. First League (startar förhoppningsvis i höst)
– Det är inte på något sätt en serie för ensamkommande flyktingbarn (vilket en del har trott, reds anm). Det en serie för spelare som kanske inte har viljan att vara med varje dag i sina lag. De får chansen att vara med i ett lag här i stället. Det känns som att det här kan bli riktigt spännande, säger Ulf Widell.

3. ADHD-konsulent
– Vi har bokat in en ADHD-konsulent som ska komma och prata inför alla ledare i distriketet. Vi hade henne här för tre år sedan också. De spelarna med ADHD måste också få plats hos oss. De börjar ofta i ett ordinarie lag, men alla kanske inte kan medverka från start på den nivån. ADHD-konsulenten är grymt bra på att ge verktyg till ledarna, sådant som gör att spelarna gillar det som händer på planen. På så sätt får vi in dem i vår ordinarie verksamhet. Då börjar vi närma oss innebandy för alla.


Författare: Anton Rosenblad

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>