2013-07-01 14:45

Tävlingsbestämmelserna för säsongen 2013/14

Tävlingsbestämmelserna har genomgått stora redaktionella förändringar inför säsongen 2013/14 - nu finns de tillgängliga här på innebandy.se.

Tävlingsbestämmelserna består numera av endast fem kapitel jämfört med tidigare 17 kapitel. Avsikten med den nya kapitelindelningen (förening, spelare, före match, under match och efter match) är att underlätta för läsaren genom ett mer logiskt indelat dokument. Till detta följer bilagor samt distriktens lokala förutsättningar. De senare kräver en omfattande arbetsinsats från distrikten varför dessa presenteras i augusti.

Tävlingsbestämmelserna innehåller nyheter vad avser samarbetsavtalen. Nytt för säsongen är att dessa endast kan tecknas mellan föreningar som har minst tio stycken licensierade representationslagsspelare. Syftet med denna regeländring är att det uppdagats att förening som tecknat samarbetsavtal helt saknat licensierade spelare och där föreningen med högre divisionstillhörighet och ett eget utvecklingslag utyttjat detta upplägg för att skapa sig ett extra ”B-lag”. Denna konstruktion innebar att laget som saknade licensierade spelare tvingades lämna W.O. i första spelomgången. I regelboken stipuleras att ett lag måste bestå av 5+1 spelare för att få starta en match. För att kunna låna ut spelare till en samarbetsförening ansåg tävlingskongressen därför att det är nödvändigt att båda föreningarnas representationslag ska bestå av minst 10 licensierade spelare och att det fortsättningsvis är ett krav för att få verka under ett samarbetsavtal.

Den andra nyheten som avser samarbetsövergångar är att spel i samarbetslag med lägre divisionstillhörighet enbart är tillåtet för spelare som ej deltagit i senaste matchen för laget med högre divisionstillhörighet.

En nyhet som initierats av SEI är utlåningsavtal. Det innebär att en förening tillfälligt lånar ut en spelare för en bestämd period med ett bestämt slutdatum då återgång till moderföreningen sker automatiskt. Den maximala utlåningsperioden är 16 augusti t o m 30 april men utlåning kan ske för en kortare tidsperiod och avbrytas i förtid. Fullständigt regelverk finns under kap 2 § 2 h.

Här kan du ta del av tävlingsbestämmelserna för säsongen 2013/14 (PDF)


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>