2008-07-11 12:10

Licensfunktionen öppnar åter 20 augusti

Licensiering av spelare kan ske från och med den 20 augusti i IDA. Som tidigare tar licensieringen sommaruppehåll för uppgradering av licensfunktionen.

Licensen för säsongen 2007/08 gäller till den 31 augusti därefter ska den förnyas. 

För spelare som inte haft licens 07/08 och som måste ha en licens före 20 augusti där ska föreningen faxa in lista med namn och personnummer på de spelare som ska nylicensieras samt göra en inbetalning av licensbeloppet (270 SEK/spelare) på plusgirokonto 114 79 94 - 6.


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>