2017-02-19 06:20

Skånes IBF:s julkalender gjorde succé


Foto: Per Wiklund

Som ett steg för att behålla så många som möjligt så länge som möjligt inom innebandyn hade Skånes Innebandyförbund i december en julkalender med olika SIU-tips på sin hemsida. Något som blev en succé.
- Det var väldigt tydligt att många var inne och tittade på det här, säger Skånes Henrik Paulsson som jobbar med utveckling. 

Distriktsförbunden har olika tillvägagångssätt för att sprida vetskapen och kunskapen om Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU). I Skåne hade man redan inför julen 2015 tankar på en julkalender med SIU-tema, och till den här julen blev det av.

- I november konkretiserade vi planen. Jag och Sara Berglind staplade upp områden som vi ville prata mer om och visa upp. Det kom 35-40 olika möjligheter. Det var ingen brist på områden, säger Henrik Paulsson och fortsätter:

- Vi utgick från det vi vill göra inom Skånsk Innebandy hela livet med föreningsutveckling och implementering av SIU – och se vilka områden som är intressanta för det. Vi mixade inspirerande exempel från skånska föreningar med att ta upp områden som värdegrund och inkludering, hela tiden med utgångspunkten så många som möjligt så länge som möjligt.

Goda exempel inom SIU finns det gott om. Paulsson scannar kontinuerligt föreningarnas hemsidor och sociala medier för att se vad de gör och det var också där han hittade många uppslag till luckorna i julkalendern. Varje dag 1-24 december publicerades en ny text med ett dagligt tips om hur föreningar kan jobba vidare.

- Vi vill visa upp Skånsk Innebandy och vad vi står för, vad Svensk Innebandy står för och vad Svensk Idrott står för, säger Paulsson.

Vad har ni fått för reaktioner på kalendern?
- Positiva rakt av. Vi mäter vår trafik på hemsidan, det var väldigt tydligt att många var inne och tittade på det här. Allra mest sådant som baserar sig på föreningarnas verksamhet. Många andra distrikt har hört av sig och tyckt att det var kul. Det gläder mig.

Se hela Skånes julkalender med SIU-texterna här.


Författare: Anton Rosenblad

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>