2017-02-21 06:09

SIU: "Människan" viktig för utvecklingen

Skånes Innebandyförbund hade i december en julkalender på sin hemsida med massvis av tips gällande Svensk Innebandys Utvecklingsmodell. Lucka sju handlade om ungdomsledare.
Lucka tolv handlade om Människan inom SIU.

Beteendefokus, motivationsklimat, tränarskap, gruppens utveckling, feedback, idrottspsykologi, processmål, spelarsamtal, positiv förstärkning ledarskap, osv. Det finns många begrepp som är kopplade till att som tränare ”jobba” med Människan inom Svensk Innebandy. För en del tränare blir denna begreppsflora en tröskel och för andra bidrar begreppen till inspiration för att lära sig nya saker som i sin tur kommer att utveckla innebandyspelare. Vi är alla helt enkelt olika just beroende på att vi är människor. Inom Svensk Innebandy är kunskapen kring Människan central för att skapa förutsättningar för utveckling av innebandyspelare. Det är därför den utgör själva basen i pyramiden som vi benämner som Svenssonmodellen.

I Svenssonmodellen skapar respektive nivå förutsättningar för en gynnsam utveckling av ovanstående nivåer. I praktiken innebär detta att om du som tränare enbart har genomgått utbildningen Innebandyspelaren så kommer du att sakna viktiga kunskaper kring hur du till exempel kan strukturera dina träningar för att stärka spelarnas motivation till att utvecklas som innebandyspelare, hur du ger korrekt feedback eller hur du jobbar med gruppen för att skapa förutsättningar för ett livslångt idrottsintresse. Du kommer att kunna genomföra bra träningar med dina kunskaper från Innebandyspelaren men om du missat Människan kommer du att sakna verktygen som på riktigt omsätter intentionerna i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell.

Ett bärande perspektiv i Människan handlar om att omsätta intentionerna i Självbestämmandeteorin (Self Determination Theory). Denna teori är väldigt brett beforskad och har ett mycket starkt forskningsstöd kring vad som skapar förutsättningar för ett långsiktigt idrottsengagemang genom att bygga inre motivation. Det fina med Självbestämmandeteorin är att den är väldigt praktiskt att jobba med som tränare. I korthet handlar den om att tränare stärker spelarnas inre motivation genom att tillgodose tre psykologiska behov:

  • Känslan av Autonomi (Att som spelare ges tillfälle att vara med och påverka (t ex innehållet i en träning) och att tränaren respekterar spelarens åsikter.

  • Känslan av Kompetens (Att som spelare känna att man utvecklas som innebandyspelare och att den egna utvecklingen blir måttstocken).

  • Känslan av Samhörighet (Att som spelare känna att man är en del av laget och att ens tränare bryr sig om en)

Alltså, om du som tränare t ex låter dina spelare välja mellan att träna skott på tre stationer där de själva får välja att utmana sig på den lätta, mellan eller den svåra stationen, Grattis! I så fall har du skapat förutsättningar för en känsla av autonomi. Berättar du för spelaren som kämpat med att förbättra sitt passningsspel att du såg att hon nu slår dubbelt så korrekta passningar jämfört med förra veckan? Grattis du har skapat förutsättningar för en känsla av kompetens! Ser du till att du vid varje träning tilltalar alla spelare vid namn och ser till att ha pratat en kort stund med alla? Grattis du har skapat förutsättningar för en känsla av samhörighet. Sammantaget har du dessutom skapat förutsättningar för en innebandymiljö där inre motivation kan frodas och i förlängningen omsätter hela tanken med Svensk Innebandys Utvecklingsmodell, nämligen livslångt idrottsintresse.

Fyra tips till ledare:

  1. Se till att gå en Människanutbildning för att ge dig ytterligare kompetens att skapa förutsättningar för spelarutveckling.

  2. Tänk små steg. Att tillämpa Människan-materialet handlar inte om att riva av hela materialet på en träning. Börja i små steg så att spelarna hänger med i ditt ”nya” ledarskap. Börja med en pusselbit som känns givande och intressant och bygg vidare allteftersom du känner dig bekväm med materialet. 

  3. Våga vara uthållig. Vissa effekter av att jobba med Människan syns inte direkt men finns där ändå. Första gången du frågar spelarna om ngn har ett förslag på en rolig övning så kanske du inte får några förslag. Bli då inte bedrövad över bristen på förslag utan var uthållig och tänk att du faktiskt har skapat förutsättningar för input till träningen. Genom att vara uthållig och fortsätta att skapa förutsättningar för delaktighet så kommer du att ge spelarna tillfälle till att träna på att ge input. Och kom ihåg, när det där förslaget på en rolig övning väl kommer, kom då ihåg att ge positiv förstärkning (”Kul en ny övning, vi testar och kör!”). Framöver kommer du troligtvis att få fler övningsförslag från spelarna och eftersom du visat att deras input är viktig för dig som tränare.

  4. Tillhör du ett tränarteam där ni är verkligt trygga med varandra och vill lära er mer om er själva och ert tränarskap? Be en tränarkompis att sätta sig på läktaren under en träning som du håller och be hen att spana efter hur du jobbar med att skapa förutsättningar för Autonomi, Kompetens och Samhörighet. Vilka övningar genomför du, vilken typ av feedback ger du, till vem ger du feedback, pratar du med alla spelare osv. Prata sedan om ovanstående efter träningen, vad hände, hur kändes det, vad lärde du dig och vad väljer du att utveckla till nästa träning? Garanterat utmanande men det kommer garanterat göra dig till en bättre tränare.

 

Text: Kristoffer Berg, utvecklingskonsulent Svensk Innebandy

Läs hela Skånes julkalender här.


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>