2017-03-20 06:13

Nu går det att söka till Guldsteget 2017/18

 
Fjolårets deltagare på Guldsteget. Foto: Anton Rosenblad

Nu är ansökningen öppen för att söka en plats till Guldsteget 2017/2018. 

Syftet med Guldsteget är att utbilda kommande seniorlandslagsspelare. Ett kompletterande verktyg till klubbarnas arbete att överbrygga glappet mellan U19- och seniorlandslagen. Guldsteget är till för spelare mellan 19 och 23 år som bedöms ha potential att nå A-landslaget.

Huvudargumentet för projektet är att stärka det individuella stödet till spelaren efter dennes behov. Det handlar om ökad kunskap och motivationsfaktorer för att hitta en väg mot sin fulla potential. För att täcka in ett spelar- och klubbperspektiv, och även visa på kravbilder för A-landslagsspel, utformas stödet utifrån såväl spelarens önskemål, spelarens klubbtränare som ansvarig tränare för Guldsteget.

Aktuella spelare
Kravet för att vara med i Guldsteget är att du är i åldern 19-23 år och bedöms vara en potentiell A-landslagsspelare. Spelarnas deltagande kräver uthållighet, ett stort mått av inre motivation och att man vill ta del av de resurser som är tillgängliga.

Spelare som varit med under år 1 (2016/2017) kommer behöver söka en plats igen för att kunna behålla sin plats.

Antal platser
16 damer
16 herrar

Sista ansökningsdag
Fredag 24 mars 2017

Blanketten bifogas nedladdningsbar längst ner på den här sidan.

Ansöknings & uttagningsprocess

- Spelare som vill vara med skickar in sin ansökan.

- Guldstegets tränare kontaktar tränare för de spelare man scoutat under året som anses intressanta för projektet.

- Tränare uppmanas också att be (sina) spelare man tycker fyller kriterierna att söka.

Alla ansökningar hamnar hos tränarna för Guldsteget och uttagningarna kommer att ske i dialog med spelarnas tränare för att få en så bred bild som möjligt av karaktär och färdigheter.

Uttagningen presenteras på innebandy.se i början av april 2017. 

Preliminärt schema för Guldsteget 2017/2018

- Uppstartsläger 8/5-10/5 på Bosön. (måndag-onsdag).

- Individuellt elitstöd genom RF under säsongen efter spelarnas önskemål/behov.

- Återträff på Bosön Mån-tis 30-31/10. (EFT-veckan).

- Avslutning i samband med SM-finalen april 2018. I planeringsstadiet.  

Löpande aktiviteter under året:

- Matchobservationer
- Spelar- och tränarkontakter 

Syftet
Syftet med Guldsteget är att utbilda kommande seniorlandslagsspelare. Ett kompletterande verktyg till klubbarnas arbete att överbrygga glappet mellan U-19 och seniorlandslagen. Guldsteget är för spelare mellan 19-23 år som bedömds ha potential att nå A-landslaget. Huvudargumentet för projektet är att stärka det individuella stödet till spelaren efter dennes behov. Det handlar om ökad kunskap och motivationsfaktorer för att hitta en väg mot sin fulla potential. För att täcka in ett spelar & klubbperspektiv samt visa på kravbilder för A-landslagsspel utformas stödet utifrån såväl spelarens önskemål, spelarens klubbtränare som ansvarig tränare för Guldsteget. 

Ladda ner ansökningsblanketten.


Författare: Anton Rosenblad

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>