2016-12-07 05:49

Inkomna NIU- och RIG-ansökningar

Ansökningstiden för RIG och NIU har gått ut. Här publiceras samtliga RIG- och NIU-ansökningar.

Alla ansökningar som finns med i listorna är registrerade och vidarebefordrade till NIU-skolorna, respektive till RIG. 

Uppgifterna är tagna direkt från NIU-ansökningsportalen, eller från RIG-ansökningsblanketterna. Svensk Innebandy har rensat NIU-listan från dubbletter, men det kan hända att det ligger kvar någon. Om du gjort mer än en ansökan till NIU är det den senaste som räknas som ordinarie ansökan. 

Uttagningsdagar

RIG-uttagningarna hålls i Umeå och är 16-18 januari för pojkarna och 23-25 januari för flickorna. Besked om du kommit med på RIG-uttagningarna lämnas före jullovet.

NIU-uttagningarna arrangeras av respektive NIU-skola eller av flera skolor i samverkan. Besked om du kommit med på NIU-uttagningar får du av den eller de skolor du sökt till. Vänd dig direkt till berörd skola för att få veta mer om datum och tillvägagångssätt för NIU-uttagningarna.

Saknar du ditt namn på NIU- eller RIG-listan?

Har du sökt NIU men inte finns med på NIU-ansökningslistan? Skicka ett mejl till anders.jonsson@innebandy.se så återkommer vi med uppgifter om hur vi kan registrera din ansökan. Vi måste ha ditt mejl senast fredag 9 december om vi ska kunna registrera din ansökan. 

Samma sak gäller RIG-listan. Om du har sökt men inte finns med på RIG-ansökningslistan, mejla anders.jonsson@innebandy senast 9 december så återkommer vi med uppgifter om hur du ska göra.

Här finns listan över RIG-ansökningar.

Här finns listan över NIU-ansökningar.


Författare: Anton Rosenblad

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>