2005-12-22 16:00

VM – världens chans för innebandyn!

150 dagar kvar till VM. Läs VM-generalen Krister Kaltes rader inför tidernas största innebandyevenemang.

Det är med stora förhoppningar som vi ser fram emot en mängd spännande matcher under VM i Sverige. Vissa av dessa matcher kommer att spelas mellan nationer som fortfarande befinner sig i en uppbyggnadsfas, men som har stora förväntningar på ett VM i innebandyns hemland. Låt oss inte döma dessa nationer för hårt vad gäller den sportsliga kvaliteten, utan snarare välkomna det faktum att man tagit sporten till sig och hjälper oss i spridningen av innebandy runt om i världen.

Att innebandy nationellt är en etablerad idrott tror jag inte många vågar säga emot, men att det även är en etablerad idrott internationellt är däremot inte lika lätt att hävda. Visst finns det många nationer som kommit långt i sin utveckling, men flertalet nationer har bara tagit första steget. VM kan dock vara en inspirations- och en kunskapskälla som gör att många nationer redan i slutet av 2006 tar nästa steg i den egna utvecklingen. VM kan med andra ord vara ett medel för den internationella utvecklingen av innebandy.

Förutom spännande matcher ser vi också fram emot en stor medial fokusering på VM i innebandy. Redan nu vet vi att två av Sveriges gruppspelsmatcher sänds i SVT24 samt att semifinal och final sänds i vanliga SVT. Utöver detta kommer matcher även att visas på Eurosport och Finska YLE och med all sannolikhet även i andra internationella kanaler.

Självklart finns det även en stor förväntan på annan typ av mediabevakning i tidningar, radio, och Internet. Sammantaget ställer detta stora krav på oss som arrangör att lyckas spegla innebandyn som en underhållande och etablerad publikidrott. Men bilden måste också vara trovärdig. Sportsligt och ur ett arrangemangsperspektiv måste vi även efter VM kunna visa att innebandy är värd all uppmärksamhet. Om vi planerar och har beredskap för detta så kan VM vara ett medel för ett fortsatt medialt intresse och ett självklart val för den breda idrottspubliken.

Få idrotter i Sverige kan visa upp en konstant årlig tillväxt i antal utövare. Förutom att vi blir fler så tilltalar vi både flickor och pojkar. Att vi även satsar lika mycket på dam- som herrlandslaget visar på en förhållandevis jämställd idrott. Detta är något som jag är övertygad om skapar en del avundsjuka runt om i Idrotts-Sverige och innebandy som en jämställd idrott är något som vi fortsättningsvis ska värna om.

Kan vi som distrikts- och föreningsföreträdare planera för att försöka ta vara på de positiva effekterna som ett VM innebär? Ja, då kan VM även vara ett medel för vår fortsatta expansion. För detta behöver vi en bra organisation, utbildade ledare och en planering för det som även händer efter VM2006.

Ett återkommande tema när vi resonerar om tillväxt avseende fler utövare är det faktum att det i vissa delar av landet saknas hallar. För att råda bot på detta arbetar vi med flexibla spelformer för de allra minsta, men även i detta sammanhang, med risk för att bli tjatig, så kan VM fylla en viktig funktion då det öppnar sig ett ypperligt tillfälle att faktiskt introducera och att föra diskussionen med de personer som runt om i våra kommuner har ett inflytande kring just dessa frågor.

VM2006 handlar om innebandy som världssport, men samtidigt öppnar sig också världens chans för oss att ta nästa steg. Låt oss ta tillfället i akt.

Krister Kalte
VM-general

 


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>