2005-12-21 08:29

53 procent högre omsättning

Publiksnittet ökar markant varje säsong. En kurva som följer med i samma utveckling är klubbarnas ekonomiska omsättning. I en unik kartläggning kan innebandy.se konstatera att omsättningen har ökat med 53 procent mellan 2002 och 2005.

Vi har jämfört uppgifterna för de nio klubbar som spelat i herrarnas elitserie säsongerna 2001/02 – 2004/05.

2001/02 omsatte genomsnittsföreningen i herrarnas elitserie 2 472 000 kronor.

2004/05 omsattes i snitt 3 773 000 kronor. Det är en ökning på 53 procent.

Detta är en naturlig följd av att entréintäkter och sponsorpengar har ökat. Samtidigt har kostnaderna stigit när det gäller matcharrangemang (fler matcher i storarenor) samt löner och ersättningar.

Innebandyn har hittills varit förskonad från elitklubbar som tappat kontrollen över ekonomin. Under senare år har Järfälla, Balrog och Warberg varit exempel på klubbar med växande skulder och problematisk ekonomi. Åtstramningar, hårt och målmedvetet arbete har dock gjort att dessa tre klubbar åter är på fötter.

När det gäller Balrog och Järfälla märks detta i vår jämförelse av klubbarnas omsättning; i Balrogs fall har omsättningen legat på i stort sett samma nivå under alla de fyra säsongerna och i Järfällas fall man till och med minskat omsättningen. För Järfälla var de ekonomiska bekymren som störst säsongerna 02/03 och 03/04 men förra verksamhetsåret kunde man konstatera ett överskott på 165 000 kronor.

– En effektiv kostnadskontroll är ett måste och man måste ifrågasätta varenda utbetalning för att få ekonomin att gå runt, då bidragen från kommunen minskar, bidragen från bingo och bingolotto tynar bort, hallhyrorna ökar och så vidare, säger Lars Gråhns som är kassör i Järfälla IBK.
 
– Gneta. gneta och åter gneta är vardagen för en kassör inom innebandyn, i alla fall för en klubb som vår; en av landets största med en topp på både herr- och damsidan på elitnivå och en utbredd ungdomsverksamhet, säger Gråhns vidare.


Författare: Klas Pettersson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>