2005-12-14 10:14

… och i Karlstad

John Bauergymnasiet Karlstad och Karlstad IBF kommer från och med höstterminen 2006 att erbjuda innebandytalanger gymnasieundervisning i kombination med innebandy på hög nivå.

Innebandyprofilen innebär, förutom utökad träning på attraktiv tid, även att kurserna Specialidrott A och Specialidrott B med sammanlagt över 50 timmar teori ingår.

Specialidrotten genomförs som ett samarbete med elevens ”moderförening” och syftar till att öka medvetenheten och de teoretiska kunskaperna på olika områden som anatomi, fysiologi, träningslära, kost, mental träning och behandling av idrottsskador.

Träningen genomförs förutom på kvällstid med moderföreningen även som en extra träning med Karlstad IBF på skoltid under ledning av spelare samt tränare från Karlstad IBF.
Tanken med innebandyprofilen är att stärka innebandyns ställning i hela Karlstadregionen samt övriga Värmland.

Innebandy på herr- och damsidan i Värmland har starka och långa traditioner, vilket Karlstad IBF som förening har som målsättning att bevara, samtidigt som John Bauergymnasiet med sin hälsoprofil ser samarbetet som ett utmärkt tillfälle att stärka denna ytterligare.


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>