2007-08-22 13:40

Licensieringen har startat

Det har gjorts en del förändringar som ska underlätta i arbetet med spelarlicensieringarna. Här berättar vi även om ett par andra nyheter kring Innebandyns Dagliga Administrationssystem, IDA, inför den nya säsongen.Det kommer att gå snabbare från det att föreningen betalat licensen till att den är registrerad i systemet. Betalningsreferensnummer är numer det samma som OCR-nummer, vilket ska anges vid betalningen.

Numer är det även ett nytt plusgironummer för betalning av A-licenser; 114 79 94 - 6

Informationen om IDA har nu samlats på innebandy.se/ida. Där finns bland annat nya webbmanualer för olika moment inom IDA.

Det finns även ett nytt webbformulär för support kring spelarlicenser


Författare: Klas Pettersson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>