2007-08-23 14:42

Daminnebandyn ska utvecklas

Svenska Innebandyförbundet beslutade vid sitt senaste styrelsemöte att utarbeta en långsiktig strategi för att utveckla daminnebandyn ytterligare. En direkt effekt blir att se till att damernas elitserie sänds i tv.

– Vår generella uppfattning är att det inte ska vara någon skillnad mellan damer och herrar inom något av innebandyns områden. Det råder det ingen tvekan om, säger Svenska Innebandyförbundets ordförande Lars-Gunnar Tjärnquist.

Tidigare i år har JämO begärt in jämställdhetsplan från specialidrottsförbunden i de större idrotterna. Svenska Innebandyförbundets jämställdhetsplan för personalen innehåller bland annat policys för lönesättning och trakasserier. Denna plan har nu godkänts av JämO.

Vid det senaste styrelsemötet var jämställdhetsfrågan på dagordningen och det beslutades att utarbeta en långsiktig strategi för utvecklingen på damsidan. 23 procent av innebandyspelarna i Sverige är tjejer. Förbundsstyrelsen konstaterar att denna andel kan bli mycket större.

– Daminnebandyn är en redan bra produkt men den ska bli ännu bättre. VM på hemmaplan 2009 är ett viktigt arrangemang som vi vill koppla vårt utvecklingsarbete till. Daminnebandyn ska breddas och få högre kvalitet. Det arbetet kommer vi att göra tillsammans med Svensk Elitinnebandy (SEI), säger Tjärnquist.
 
Arbetet kommer också att innehålla föreningsutveckling och utbildningar. Sedan tidigare har ett projekt för kvinnliga domare startats. Satsningar inom ramen för nya Idrottslyftet bör också kunna styras bättre mot ökad rekrytering av tjejer på olika nivåer.

Inför säsongen har Svenska Innebandyförbundet och SEI tecknat ett nytt tv-avtal med TV4. Avtalet gäller herrarnas högsta serie, Svenska Superligan samt herrlandslagen. TV4 har dock en option när det gäller sändningar från damernas elitserie.

–  Vi har avsatt medel för att kunna finansiera tv-produktion av damernas elitserie. Samtidigt pågår också ett arbete, där vi ska försöka öka penningpåsen för detta, säger Lars-Gunnar Tjärnquist.

SEI-ordföranden Jan Ögren Fjellestad är positiv:
– Vi välkomnar SIBF:s beslut att stödja satsningen ekonomiskt. Vi har arbetat tillsammans i den här frågan för att få fram ett så bra koncept som möjligt.

– Tillsammans med SEI har vi hela tiden haft målet att det även ska visas daminnebandy i tv. Just nu för vi diskussioner med TV4 om hur detta ska kunna göras, säger Tjärnquist.

Han poängterar också att kvaliteten på sändningarna är viktig, att man hellre satsar på färre matcher med högklassig produktion än att bara titta på antalet sändningar.

– Produktionerna från damernas matcher ska hålla samma kvalitet som i herrarnas matcher.


Författare: Klas Pettersson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>