2017-08-04 13:44

Ulf Hallstensson i gymnasiesatsning

I våras kom nyheten om Ulf Hallstenssons nya roll i Svensk Innebandy. Tack vare en satsning på gymnasieverksamheten via RIG breddas nu hans uppdrag under de närmaste två åren.

 

Ulf Hallstenssons bakgrund inom innebandyn är väl känd och i våras knöt Svensk Innebandy till sig Ulf för att arbeta med bl.a. analys av SSL och mentorskap i landslagsverksamheten. Samtidigt har en diskussion med Umeå kommun förts kring det nya avtalet för Riksinnebandygymnasiet för att skapa resurser för att utveckla verksamheten på RIG, bl.a. för att fördjupa kopplingen mellan RIG och innebandyns nationellt godkända idrottsutbildningar, NIU.

 

Tack vare en gemensam satsning från Svensk Innebandy och Umeå kommun kommer Ulf Hallstensson under två år jobba även med RIG. Ulfs huvuduppdrag för den direkt gymnasierelaterade delen av sin tjänst blir att tillsammans med de befintliga RIG-instruktörerna arbeta fram nya studieplaner i ämnet specialidrott med fokus på de innebandyspecifika och praktiska delarna av ämnet. Förutom studieplanerna ska även innebandyns bedömningsområden och betygsnivåer inom specialidrottsämnet revideras.

 

Arbetet leds från RIG i Umeå och kommer innebära inblandning av och samtal med såväl NIU-instruktörerna i landet som andra innebandyaktörer. Implementeringen av de saker som arbetas fram kommer beröra alla skolor som undervisar i specialidrott innebandy. 

 

- De områden Ulf nu ska arbeta med har vi  en tid haft önskemål att kombinera för att få ut det mesta av de kunskaper och kompetenser vi har och som vi behöver. Som en följd av det nya RIG-avtalet har vi fått chansen att göra en satsning som kommer både innebandygymnasierna och innebandyn i stort till godo, säger utvecklingschefen Emil Risberg.

 

Ulf påbörjar sin tjänst omedelbart och åker med som ledare på RIG:s årliga träningsläger och turneringsresa till Prag söndag 6 augusti.

 

Här följer en artikel som handlar om vad Ulf jobbar med på Svenska Innebandy. 

http://www.innebandy.se/Arkiverade-nyheter/Nyhetsarkiv/April-2017/Ulf-Hallstensson-far-ny-roll-inom-Svensk-Innebandy/Författare: Kalle Göransson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>