2017-04-08 10:15

Med anledning av fredagens händelser i Stockholm

Alla har hört om det fruktansvärda attentatet i Stockholm City i går. Det är svårt att hitta ord som nog beskriver den sorg och bestörtning som vi känner över detta.

Svensk Innebandy är en del av det svenska samhället och vi kommer aldrig att vika ner oss för någon form av terrorism. Därför kommer vi att fortsätta med de matcher och arrangemang som vi planerat.

Men vi uppmanar alla att inleda dessa med att hedra de drabbade med en tyst minut.

Göran Harnesk 
Generalsekreterare Svensk Innebandy


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>