2006-04-20 09:46

Svenska Innebandyförbundet flyttar

Sista veckan i juni flyttar Svenska Innebandyförbundet. Flytten görs inom Solna och den nya gatuadressen blir Sundbybergsvägen 9. Lokalerna är moderna och såväl kontor som lagerutrymmen väl anpassade för SIBF:s verksamhet.

Solna har varit hemort för Svenska Innebandyförbundets kansli sedan 1993. De fem senaste åren har kansliet legat på Ankdammsgatan men nu flyttas kansliet en halv kilometer österut.


SIBF:s kansli kommer från och med sista veckan i juni att ligga på Sundbybergsvägen 9 i Solna.


Flyttlasset går den 26 juni och den nya adressen blir Sundbybergsvägen 9.

SIBF-kansliet med sina 16 anställda får då lokaler som på många sätt är bättre.

– I och med flytten kommer vi att få moderna och väl anpassade kontorslokaler för vår verksamhet. Med flytten får vi även funktionella och lättillgängliga lagerutrymmen, säger SIBF:s administrative chef Christer Johansson.

Vasakronan som är hyresvärd har även en helt egen konferensanläggning i huset. Där finns bland annat tillgång till konferensrum för upp till 250 personer. Konferensanläggningen är fullt utrustad med all modern teknik. Det finns även en restaurang som bland annat serverar dagens rätt men även hanterar konferensservice.

Servicenivån är hög eftersom Vasakronan Servicepartner finns i huset och de har även ett bemannat förvaltningskontor i huset.

–  Vi kommer bland annat att utnyttja vissa delar av den service som finns att tillgå. Ett sådant exempel är postservicen med hämtning och lämning samt frankering av posten, säger Johansson vidare.

Flytten kommer att ske vecka 26, då SIBF ber om överseende för att det kan vara en del kvar att göra och att tillgängligheten är begränsad.

I samband med flytten kommer ingen ändring av postadress, telefonnummer eller faxnummer att göras.


Författare: Klas Pettersson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>