Verksamhetsansvarig

 

Andreas Holm, Jönköping.
Ansvarig för SIBF:s domarutbildningsverksamhet

Andreas är en den person som axlar ansvaret som SIBF:s övergripande ansvarige gällande domarutbildningsfrågor. Andreas är även aktiv domare och är klassad att döma i SIBF:s högsta serier på herrnivå, SSL.

Civilt arbetar Andreas som lärare och Andreas har även varit delaktig i framtagandet i det Internationella Innebandyförbundets (IFF) nya domarutbildningsmatrix vilken även är grunden för SIBF:s dito.

Nedan följer kontaktuppgifter till Andreas Holm:

Telefon: 0706-31 10 77
E-post: andreas.holm@smibf.se


Kontaktperson: Magnus Fantenberg

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>