2005-09-23 10:36

Missa inte notiserna!

Sedan innebandy.se nylanserades har våra notiser fått en egen avdelning och här läggs det upp ett stort antal notiser. Du missar väl inte att läsa dem?

Uppdelningen på innebandy.se:s förstasida är att huvudrubriker och övriga nyhetsrubriker förstås är överst. För äldre nyhetstexter kan man klicka sig vidare till nyhetsarkivet.

Många av nyheterna är så korta att de lätt kan sammanfattas i ett par meningar.

Med det här upplägget får man dessutom alla dagens notiser på samma sida.

Under nyhetsrubrikerna finns två kolumner; notiserna ligger i den vänstra och Innebandy i media i den högra.

Under en säsong blir det uppåt 1000 notiser på innebandy.se.


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>