2015-10-16 11:05

Den stora RIG-utredningen går vidare


RIG Umeås damer vann DJ18-SM i våras. Foto: Calle Ström

Svensk Innebandys utredning om ett eventuellt ytterligare riksidrottsgymnasium (RIG) har gått in i sin andra fas. Efter interna diskussioner har Svensk Innebandy beslutat sig för att ett eventuellt nytt RIG att komplettera det i Umeå kommer placeras i södra Sverige.

Det är nu fastställt det är SDF-gränserna för Småland och Göteborg som utgör ungefärlig nordlig, geografisk gräns. Självklart är därmed även de sydligaste distrikten Blekinge, Halland och Skåne möjliga för placeringen av ett RIG om beslut fattas om sådant.

Svensk Innebandy kommer att tillskriva befintliga NIU-skolor samt de skolor som sökt NIU, i de nämnda sydligare distrikten, och beskriva vilka faktorer som är viktiga för en RIG-ort, med samarbetet med Umeå kommun och verksamheten där som utgångspunkt. Orter/huvudmän i det valda geografiska området kommer därefter få chansen att anmäla intresse för RIG-verksamhet och när det görs kommer Svensk Innebandy se vilka som kan vara lämpliga utifrån ett antal kriterier.

När huvudmännen beskrivit sin syn på intresse för och möjligheten att starta ett nytt RIG kommer Svensk Innebandy att fördjupa sig i varje orts förutsättningar. Som bekant har Umeå ett idrottsgymnasium med många utbildningsprogram både för två RIG-idrotter och ett stort antal NIU-idrotter, men även en utmärkt innebandymiljö och ett lärosäte som nyligen utsetts till Riksidrottsuniversitet.

Utan att uttrycka det i exakta termer kan sägas att dagens RIG-verksamhet och det befintliga RIG-avtalet mellan Umeå kommun och Svensk Innebandy får fungera som jämförelsenivå när det kommer till bedömningen av intresserade huvudmäns syn på vilken vilka resurser RIG erhåller utöver den s.k. RIG-pengen. Även hur kommunen i övrigt satsar på idrott och självklart vilken typ av typ av verksamhet man i stort ser framför sig när man talar om Riksinnebandygymnasiet.

Under hösten håller Riksidrottsförbundet RIG-hearing med specialidrottsförbunden. I innebandyns fall är målet att i andra halvan av november, innan hearingen ha en uppfattning om det finns en eller flera orter som skulle kunna komma ifråga. Efter RIG-hearingen kommer Svensk Innebandy besluta om innebandyn den närmaste dimensioneringsperioden 2017-2020 ska försöka få ett till RIG, utöka verksamheten i Umeå eller endast begära att RIG-verksamheten ska bedrivas på med samma elevvolym som idag.

Läs tidigare texter om RIG-utredningen här.

Kontaktperson: Anders Jonsson, utvecklingskonsult Svensk Innebandy: anders.jonsson@innebandy.se


Författare: Anton Rosenblad

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>