2015-10-26 14:32

Beslut från Juridiska Nämnden


JN har beslutat om sju matchers avstängning för David Gillek. Foto: Per Wiklund

David Gillek, Mullsjö AIS, stängs av i sju matcher i Svenska Superligan.

David Gillek anmäldes efter en incident i matchen mot Karlstad IBF den 14 oktober. JN gör följande bedömning:

”JN konstaterar att uppgifterna i anmälan stöds av videomaterialet.

JN konstaterar att motståndaren i situationen är vänd med ryggen mot David Gillek när Gillek löper mot motståndaren och kommer in i situationen som trea.

JN konstaterar att David Gillek utför en tackling med sin axel mot motståndarens huvud och eftersom denne är vänd från Gillek sker tacklingen ur s.k. ”blind side”. Motståndaren har därför ingen möjlighet att förutse eller kunna avvärja en tackling, något som är förenat med stor skaderisk. JN anser att David Gillek löper in i situationen i syfte att tackla motståndaren snarare än att vinna bollen och enligt nämndens bedömning riktades den huvudsakliga kraften i tacklingen mot huvudet på motståndaren. Det är även utrett att motståndaren blev skadad och inte spelade mer under matchen samt har avstått i vart fall två efterföljande matcher. Tackling mot huvudet som innebär att motspelaren skadas skall enligt JN regelmässigt leda till kännbar avstängning. JN vill särskilt understryka att våld mot huvudet är den svåraste formen av våld inom innebandyn.

JN finner sammanfattningsvis att David Gillek har gjort sig skyldig till våld enligt Riksidrottsförbundets stadgar 14 kap 2 § 8 punkten.

Vid straffmätningen har JN beaktat att David Gillek varit föremål för avstängningsbeslut gällande liknande typer av förseelser vid två fall under föregående säsong och i ett fall i omedelbar anslutning till detta ärende:

- Riksidrottsnämndens beslut 139-13/14 – knytnävsslag mot huvud,
- JN D14/15-40 – armbågstackling mot huvud samt,
- JN D15/16-03 – försök till våld mot huvud.

Det är således fråga om flertalet återfall i liknande förseelser och som ligger i mycket nära anslutning till varandra. JN anser att det nu med styrka talar för att straffskärpningen med hänsyn till återfallen ska vara betydande.”

David Gillek stängs av från 26 oktober till och med 18 december 2015.

Läs hela beslutet här.


Författare: Sebastian Nurmi

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>