2015-10-16 16:03

Beslut från Juridiska Nämnden


David Gillek stängs av i två matcher. Foto: Per Wiklund

Nu har Juridiska Nämnden (JN) tagit ett beslut i anmälningen mot Mullsjö AIS David Gillek. Beslutet innebär att Gillek stängs av två matcher i Svenska Superligan.

JN gör följande bedömning: ”JN konstaterar att motståndaren har fallit till golvet efter en närkamp med David Gillek och hamnar knästående på alla fyra framför den anmälde. I samband med detta sätter Gillek upp sitt knä mot motståndaren innan han ska passera förbi och träffar då denne med en touch. JN konstaterar emellertid att det utifrån vad som framkommit i utredningen och i synnerhet av den åberopade sms-konversationen att Gillek inte åsamkat motståndaren någon skada eller betydande smärta och någon värre effekt uteblir därmed.

JN anser vidare utifrån det samlade videomaterialet att den anmäldes uppgift, om att det varit dennes klubba som träffat motståndaren, inte är trovärdig. Anledningen härför är att klubban vid kontakttillfället håller en helt annan vinkel för att denna omständighet skall anses vara möjlig. JN konstaterar att motståndaren vid tillfället befinner sig i ett mycket utsatt läge med huvudet. JN anser att David Gillek, med blicken vänd åt annat håll, medvetet utför en onaturlig knärörelse som riktas mot och som söker träffa motståndarens huvud. JN anser därtill att David Gillek varit medveten om risken för att han kunnat träffa motståndaren med knärörelsen och vidare att han är likgiltig inför förverkligandet av denna risk.

JN finner sammanfattningsvis att David Gillek har gjort sig skyldig till försök till våld enligt Riksidrottsförbundets stadgar 14 kap 2 § 8 punkten.”

David Gillek stängs av 16-25 oktober.

Läs hela beslutet här.


Författare: Anton Rosenblad

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>