2014-12-08 19:04

Utskottets status efter Tävlingskongressen


Nu ska Tävlingsutskottet jobba med besluten som togs på Tävlingskongressen. Foto: Calle Ström

Här är besluten som Tävlingsutskottet ska jobba med framöver.

Vid Tävlingskongressen i söndags fattades ett antal beslut som bland annat rör obligatorium i användandet av skyddsglasögon, ett införande av en begränsning av antal b-licensierade spelare i seniorserier, förändring av damernas division 1-serier samt ett arbete om hur våra ungdoms- och juniortävlingar ska utvecklas.

Tävlingsutskottet arbetar nu med de här frågorna och återkommer med mer information om hur genomförandet kommer att gå till.


Författare: Anton Rosenblad

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>