2014-12-19 05:48

Datum för SIU-utbildning närmar sig deadline


I månadsskiftet januari-februari anordnas en SIU-utbildning. Foto: Per Wiklund

Stockholms Innebandyförbund anordnar i månadsskiftet januari-februari en utbildning (brun) som ingår i SIU-verksamheten inom Svensk Innebandy.

Mycket av tränarens jobb på brun nivå handlar om att finna och behålla spelarnas motivation och intresse och därigenom skapa en inspirerande, variationsrik plattform för spelare att befinna sig i.
Utbildningen är både teoretisk och praktisk och innehåller utvalda delar från Människan, Atleten, Innebandyspelaren, Målvakten och Spelsystemet.

Läs mer om utbildningen och om hur du anmäler dig här.


Författare: Anton Rosenblad

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>