2015-05-31 10:46

Tomas Eriksson invald i RF:s & SISU:s styrelse


Tomas Eriksson invald i Riksidrottsstyrelsen och SISU Förbundsstyrelsen.

När Riksidrottsmötet på söndagen valde ledamöter till Riksidrottsförbundets (RF) och SISU Idrottsutbildarnas styrelser handlade det, efter fredagens beslut på stämman, om ett val till båda styrelserna. Innebandyprofilen Tomas Eriksson valdes in som en av tio personer.

Svensk Innebandys motion om att slå ihop Riksidrottsstyrelsen (RS) och SISU Förbundsstyrelsen (FS) avslogs på Riksidrottsmötet. Men motionens intention omsatte ändå då stämmorna tog beslut om en personunion. Detta innebär att det numera är samma personer som sitter i de båda styrelserna.

Tomas Eriksson, tidigare såväl generalsekreterare och ordförande i Svensk Innebandy och numera ordförande i Internationella Innebandyförbundet, valdes på söndagen in på fyra år.


Tomas Eriksson i samtal med Karin Mattsson Weijber och Arne Ljungqvist. 

Här är styrelsen, så som de presenteras av Svensk Idrott, i sin helhet:

Ordförande (på en tid av två år)
Björn Eriksson

”Björn Eriksson har erfarenhet från poster som bland annat budgetchef på Finansdepartementet, generaldirektör för tullen, chef för kustbevakningen, rikspolischef, landshövding i Östergötland samt erfarenhet från olika internationella uppdrag. Han har mångårigt och brett idrottsledarskap och är ledamot i Riksidrottsstyrelsen sedan 2011.”

Styrelseledamöter (omval/nyval på två år)
Stefan Bessman
”Mångårig erfarenhet av nationell och internationell juridik. Förtroendeuppdrag som ledare, tränare i Täby slalomklubb, ordförande Stockholms skidförbund, ledamot i Stockholms Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Stockholm samt ledamot i Riksidrottsstyrelsen sedan 2013.”

Anita Edlund
”Handläggare och ansvarig för arbetslöshetsförsäkring vid Arbetsförmedlingen. Mångårig erfarenhet som ledare och styrelserepresentant inom flera idrotter. Ledamot i Ångermanlands ishockeyförbund och i Svenska ishockeyförbundet. Ordförande i LOK-stödsnämnden och i Idrottslyftsrådet. Ledamot i Riksidrottsstyrelsen sedan 2007.”

Susanne Erlandsson
”Gymnastikdirektör och idrottslärare, Katrinebergs Folkhögskola, Vessigebro. Nationella och internationella förtroendeuppdrag bland annat 20 år i Svenska Fotbollförbundet och ordförande i Centrala organisationskommittén dam-EM 2013, vice ordförande UEFA:s damkommitté och ledamot FIFA:s damkommitté. Ordförande i IS Halmia.”

Ola Lundberg
”Utbildningskonsult, tidigare ledare och chef inom gymnasieskola och vuxenutbildning i Karlstad. Lång erfarenhet som ledare och chef i utbildningsorganisationer och i föreningsverksamhet. Styrelseledamot i Färjestad BK, Värmlands ishockeyförbund. Ledamot i SISU Förbundsstyrelse, FS, sedan 2005, vice ordförande sedan 2009.”

Suzanne Lundwall
”Lektor i idrott vid GIH. Fil dr i pedagogik. Docent i idrottsvetenskap. Forskare inom området barn- och ungdomsfrågor och folkhälsa. Nationella uppdrag brett internationellt forskarnätverk och ledamot i Riksidrottsstyrelsen och dess representant i SISU Förbundsstyrelse sedan 2013.”

Styrelseledamöter (omval/nyval på fyra år)
Tomas Eriksson
”Utbildad civilekonom med officersutbildning. Verksam inom Svenska Innebandyförbundet bland annat som ordförande och GS. President i Internationella Innebandyförbundet sedan 1996 och ledamot i RF:s internationella referensgrupp. Ständig medlem i Svenska Idrottsakademin.”

Anna Iwarsson  
”30 års erfarenhet inom tränings-hälso- och sjukvårdsbranschen. Författare och opinionsbildare inom värdebaserat ledarskap, folkhälsa och hållbar livsstil. GS för Friskis & Svettis i nio länder. Ledamot i Stockholms Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna sedan 2013.”

Lotta Kellander
”Sektorchef på Söderslätts gymnasium. Tränare i simning och triathlon. Ledamot i Svenska Triathlonförbundet, föreläsare SISU Idrottsutbildarna Skåne. Ledamot i Skånes Idrottsförbund, SISU Skåne och ledamot i SISU Förbundsstyrelse sedan 2013.”

Håkan Leeman
”Ordförande i SVEMO, Vd och delägare i Leeman & af Klercker Sponsor Communication AB. Drygt 20 års erfarenhet från försäljning och strategi för idrottsförbund och större evenemang. Utbildad civilekonom samt sjöofficer.”

Tommy Ohlström
”Lång erfarenhet av politiskt arbete, regeringskansli samt större organisationer. Egna idrottsmeriter från ishockey, handboll och fotboll. Ordförande för Korpen. Vd för KF. Ledamot i Riksidrottsstyrelsen sedan 2011.”
 
Källa: http://www.svenskidrott.se

Läs mer
Nyheter från Riksidrottsmötet 2015


Författare: Sebastian Nurmi

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>