2015-03-20 11:59

Så fungerar 24 timmars-regeln

Slutspelsföreningarna på herrsidan har gemensamt kommit fram till att skynda på processen av anmälningar under slutspelet.

Under slutspelet är överenskommelsen att föreningarna och domarna ska anmäla bestraffningsbara förseelser inom 24 timmar efter match och att den anmälde ska inkomma med ett yttrande inom 24 timmar efter att föreningen fått vetskap om anmälan.

Juridiska Nämnden (JN) avgör bestraffningsärendet samma dag som ärendet är färdigt för beslut. Sammanträde sker i vanlig ordning kvällstid genom telefonmöte. Beslutsfattande skiljer sig bara mot det ordinarie seriespelet när det gäller hur parterna ska underrättas om beslutet. Det ska göras senast klockan 12.00 dagen efter JN:s sammanträde.


Författare: Sebastian Nurmi

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>