2014-12-16 11:23

Riksidrottsuniversitet på gång i Umeå


Umeå universitet blir till hösten en del av Riksidrottsuniversitetet. Foto: Per Wiklund

Svensk Innebandys samarbetspartner Umeå universitet kan inom en snar framtid bli klassat som Riksidrottsuniversitetet. Något som ska underlätta idrottares utvecklingsmöjligheter.

Tillsammans med Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH), Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Göteborgs universitet/Chalmers ska Umeå universitet bli Riksidrottsuniversitetet (RIU) till hösten 2015. Det har Riksidrottsstyrelsen beslutat. Så här säger Riksidrottsförbundets idrottschef Peter Mattsson till förbundets hemsida:
– Närmast väntar nu dialoger med universiteten för att diskutera hur vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för aktiva och tränare.
– På sikt kommer detta stärka och utveckla svensk idrott. Vi vill också ge Sveriges elitidrottare ökade möjligheter att kombinera akademiska studier med idrott så att de har en annan karriär att fokusera på när elitidrottskarriären är över.

Läs mer om satsningen här.


Författare: Anton Rosenblad

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>