2014-11-19 06:17

Rapport visar: Därför slutar flickor idrotta


Inger Eliasson har forskat om varför flickor slutar idrotta. Foto: Jennifer Mayer

Inger Eliasson och Annika Johansson, vid pedagogiska institutionen på Umeå universitet, har i ett samarbete med Svensk Innebandy och Innebandyns kompetenscentrum (IKC) genomfört en studie om varför flickor slutar spela innebandy. Här är deras resultat.

Syftet med studien har varit att ta reda på hur flickor, som i unga år slutat spela innebandy, och deras föräldrar uppfattar avslutsprocessen. Det är gjort för att få en djupare förståelse för varför och hur det går till när unga slutar med en idrott.

Tanken är att utveckla kunskapen som ger ökad förståelse för hur idrottsföreningar kan arbeta för att få unga flickor att fortsätta med sin idrott.
- Det nya med vår studie är att vi har riktat in oss på att studera själva avslutsprocessen från första tvekan till efter beslutet, vilket inte gjorts tidigare. Vi har intervjuat tolv flickor, som nu är 13 till 18 år, som slutat med innebandy och tolv föräldrar. Det har gett fördjupade kunskaper om det som bidrar till att flickorna slutar med idrott, säger Inger Eliasson, som är ansvarig för forskningsprojektet.

Här är de framträdande upplevelserna flickorna haft som gjort att de har slutat:

  • En ökad prestations- och resultatinriktning
  • Förändringar i lagens konstellation
  • Nya tränare och förändrade förhållningssätt hos tränaren
  • Intresse för annan aktivitet eller idrott
  • Brist på tid
  • Höga krav på sig själv

- Ett viktigt resultat som framkommit i studien är att beslutet ofta har med förändringar att göra. Exempelvis när flickor flyttas upp till ett äldre lag eller slås ihop med andra lag, när det kommer nya tränare, när det blir ökade krav på att ”satsa” på sin idrott eller ökade krav i skolan, säger Inger Eliasson och fortsätter:
- För vissa blir det en övermäktig press på individen då flickorna i tonåren också beskrivs ha höga krav på sig själva att leva upp till allt som förväntas av dem. Det visar att det är viktigt att vara uppmärksamma på individens situation i ett helhetsperspektiv och särskilt på hur förändringarna påverkar barn och unga inom idrotten.

Processen att sluta spela innebandy uppges ta mellan ett par månader och upp till två år.
- Det innebär att det ofta finns en rimlig tid för idrottsföreningarna att göra relevanta insatser för att få några att fortsätta längre upp i åldrarna.

Problemet är, enligt Inger Eliasson och Annika Johansson, att idrottsföreningarnas representanter inte är delaktiga i flickornas avslutsprocess vilket innebär att de har mycket begränsad kunskap om varför de funderar på att sluta.
- Det är därför viktigt att det finns en övergripande strategi för hur idrottsföreningarna ska ta reda på ungas tankar och upplevelser om sådant som kan leda till att de börjar tveka på att fortsätta, samt vad som ska ske i idrottsföreningen när de bestämt sig för att sluta. Resultaten visar att avslutsprocessen kan vara svår för unga att gå igenom. Om man vill öka chansen att de börjar igen, behöver även avslutet hanteras på ett genomtänkt och respektfullt sätt.

Här är en inblick i rapporten som inleds med följande text:
”Många flickor och pojkar slutar med idrott i tonåren. Frågan kan ställas om idrotten är anpassad till alla unga eller om unga måste anpassa sig till idrotten för att kunna vara kvar. Sara som slutat spela innebandy och intervjuas i denna studie säger:

Det var ju en stor del i mitt liv… Och jag var ju rätt bra ändå, så det var ju tråkigt att sluta. Pappa sa: ”Du kan ju inte sluta nu. Du har ju chansen att bli stor”. Men jag ville ju inte bli stor. Jag ville ju bara spela … jag hade andra drömmar om vad jag ville ”bli”. (Sara 17 år)      

Men varför slutar då Sara, som tycker om innebandy, med idrotten? Hur kan vi förstå det? Det är vad denna studie handlar om. Vad som är den egentliga orsaken till varför ungdomar slutar med idrott har gäckat forskarna och idrottsorganisationerna under många år. Fortfarande anses att det saknas kunskap för att kunna förstå vad det är som gör att många ungdomar slutar med idrott.”

Läs mer:
Hela studien ”Att sluta med idrott"


Författare: Anton Rosenblad

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>