2014-11-30 10:09

Omfattande ögonskadeutredning försenad


Svensk Innebandy rekommenderar att alla, men främst barn och ungdomar upp till femton år, har skyddsglasögon. Foto: Per Wiklund

För två år sedan tog Tävlingskongressen ett beslut om att sammanställa ögonskadornas omfattning inom innebandyn. Utredningen skulle ligga som underlag för ett slutgiltigt beslut på Tävlingskongressen i Göteborg under VM. Men nu står det klart att utredningen inte hinner bli klar i tid.

Våren 2013 beslutades att det skulle göras en studie av samtliga innebandyrelaterade ögonskador som rapporterats och jämföra dessa med hur många som var licensierade spelare. En sådan studie kräver olika former av registerutdrag från bland annat Socialstyrelsen och Statistiska Centralbyrån. Det har visat sig att handläggningen för att få till dessa tillstånd blev mycket längre än vad man kunnat räkna med.
– Det är så klart olyckligt att utredningen inte hinner bli klar, säger Göran Harnesk, generalsekreterare på Svenska Innebandyförbundet.
– Vi gav i ett tidigt skede utredningsuppdraget till Innebandyns Kompetenscentrum i Umeå, men det har varit problematiskt med alla myndighetskontakter.

Det som har försvårat arbetet är behovet av olika tillstånd och ansökningarna om dessa har haft långa handläggningstider i olika instanser.
– För att få klart alla tillstånd och kompletteringar för etiska tillståndet i etiknämnden i Umeå tog det drygt sex månader, säger Taru Tervo på Innebandyns Kompetenscentrum i Umeå.

Efter att den etiska prövningen blivit klar ska granskning ske hos Socialstyrelsen och sekretessprövning ska ske på Statistiska Centralbyrån. Granskningen i Socialstyrelsen gick i dessa sammanhang tämligen smidigt. Men bollen ligger just nu hos Statistiska Centralbyrån som i skrivande stund ännu inte är klara.
– Statistiska Centralbyrån har haft många ärenden att hantera och det är först nu de har haft möjlighet att prioritera vårt ärende, säger Tervo.
– Även om utredningen inte hinner bli klar till Tävlingskongressen den 7 december kommer vi att slutföra utredningen. Den är viktigt för våra kommande ställningstaganden i frågan om skyddsglasögon, säger Harnesk.

Förbundsstyrelsens förslag till Tävlingskongressen är att rekommendera användandet av skyddsglasögon för alla, men främst för barn och ungdomar upp till 15 år.


Författare: Anton Rosenblad

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>